Vĩnh Long:

Cần xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu không trung thực cho Đoàn Thanh tra

Thứ năm, 16/06/2022 10:30
(ThanhtraVietNam) – Đoàn thanh tra do bà Phạm Kim Loan, Trưởng phòng II, Cục III, Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn đã lập biên bản đối với Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện vì cung cấp tài liệu, báo cáo không trung thực cho Đoàn Thanh tra.

Trong thời gian làm việc theo lịch của Đoàn tại huyện Long Hồ, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần với Chủ tịch UBND huyện về thái độ, tinh thần phối hợp làm việc của các phòng, ban thuộc huyện với Đoàn thanh tra. Thế nhưng, UBND huyện Long Hồ không cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ và việc báo cáo không trung thực, không chính xác, gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Cụ thể, trong báo cáo ngày 10/6 của UBND huyện Long Hồ khẳng định Dự án xây dựng nhà ở xã hội KCN Hòa Phú đã thực hiện. Tuy nhiên, vào ngày 7/6, Đoàn thanh tra và một số cơ quan đi kiểm tra thì ghi nhận dự án trên chưa triển khai thực hiện; thực địa có dựng vách tôn mới làm hàng rào, có nhà lán bằng tôn mới dựng; có máy ép cọc trên thực địa, công nhân trên thực địa nói đang ép cọc thử tĩnh. Thực tế, đây chỉ là hiện trường mới dựng mang tính chất đối phó, bản chất dự án là chưa triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (Ảnh: Đình Thuyết) 

Chi Cục thuế khu vực 1 không báo cáo và không cung cấp được tài liệu liên quan đến mảng cho thuê đất bãi bồi giai đoạn từ năm 2013 - 2016. Lý do Chi Cục thuế không còn lưu giữ hồ sơ để báo cáo...Theo Đoàn thanh tra, các hành vi trên trái với quy định tại Luật Thanh tra năm 2010.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Long Hồ nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện đúng về trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khẩn trương báo cáo rõ các nội dung sau: Danh sách toàn bộ các khu phân lô tách thửa trên địa bàn huyện từ giai đoạn 2013 - 2022; Thống kê các trường hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật trái phép trong các khu phân lô tự phát này; Thống kê toàn bộ việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình tại các khu phân lô tự phát này, trách nhiệm kiểm tra của cấp huyện, cấp xã…

Một số quy định về việc cung cấp hồ sơ tài liệu cho Đoàn Thanh tra:

Khoản 5, Điều 13, Luật Thanh tra 2010, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có nội dung “Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.”

Điều 34, 35 Nghị Định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, nêu rõ:

Điều 34. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình

“Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.

Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo, cung cấp bổ sung.

Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra.”

Điều 35. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó

“Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp bổ sung.

Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đúng mục đích.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình trì hoãn, cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.”

Như vậy, việc cung cấp hồ sơ không đầy đủ, báo cáo không trung thực làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn thanh tra là vi phạm quy định của Luật Thanh tra. Để thượng tôn pháp luật trong hoạt động thanh tra, cần phải xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, qua đó có sự răn đe để hoạt động thanh tra thực hiện một cách khách quan, trung thực, hiệu lực, hiệu quả.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra