Thanh tra tỉnh Điện Biên:

Chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành tại Công ty Xổ số kiến thiết Điện Biên

Thứ tư, 23/03/2022 10:27
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ ra trách nhiệm của Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đối với những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài chính.

Còn nhiều hạn chế trong xây dựng quy chế, quy định

Thanh tra tỉnh Điện Biên cho biết, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Điện Biên đã sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù, tạo ra nguồn thu ngân sách phục vụ cho việc xây dựng các công trình phúc lợi, an sinh xã hội của tỉnh; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định người lao động và xây dựng phát triển Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được còn có một số hạn chế, khuyết điểm như: chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp; chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nội dung, mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả; chưa xây dựng, phê duyệt Kế hoạch lao động hàng năm dẫn đến xác định nhu cầu lao động chưa được phản ánh chính xác.

Một số quy chế quy định về tiêu chuẩn, định mức còn quy định chung chung, chưa quy định cụ thể mức chi, để làm cơ sở quản lý chỉ đạo, điều hành.

Hạch toán một số khoản chi phí trực tiếp phát hành xổ số, lợi nhuận sau thuế phải nộp ngân sách chưa đúng quy định, dẫn đến phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh cũng như số tiền nộp ngân sách chưa chính xác; lĩnh vực kinh doanh khách sạn không đạt hiệu quả.

Một số chứng từ thanh toán thiếu thủ tục; sửa chữa trụ sở Công ty có một số hạng mục tính toán chưa chính xác, dẫn đến thanh toán sai.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

Theo Thanh tra tỉnh, Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hạch toán độc lập có tính đặc thù; tổ chức hoạt động theo quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước, trong khi có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn, một số văn bản đã có sự sửa đổi bổ sung, thay thế, nhưng chưa kịp thời cập nhật để nắm bắt đầy đủ....

Trong các năm 2020, 2021, hoạt động kinh doanh, doanh thu của Công ty bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19, có giai đoạn phải ngưng trệ hoạt động trong một khoảng thời gian.

Bên cạnh đó, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của viên chức kế toán tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong quản lý, sử dụng tài chính còn hạn chế; chưa kịp thời cập nhật chế độ chính sách để tham mưu trong công tác quản lý tài chính, tài sản dẫn đến để xẩy ra tồn tại, khuyết điểm.

Đáng chú ý, Kiểm soát viên - người được UBND tỉnh bổ nhiệm, giao nhiệm vụ chưa kịp thời phát hiện, báo cáo Chủ sở hữu về những hạn chế, khuyết điểm của Công ty để có chỉ đạo khắc phục trong quá trình hoạt động.

leftcenterrightdel

Ngành nghề chính của Công ty là kinh doanh các loại hình xổ số; kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn, uống...Ảnh: Công ty XSKT Điện Biên

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên

Theo Kết luận thanh tra, trách nhiệm chung về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành là của ông Cao Đăng Phúc, Chủ tịch Công ty.

Là người tham mưu cho Chủ tịch về công tác quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những tồn tại, hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Gấm - Kiểm soát viên, với trách nhiệm được UBND tỉnh bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, chịu trách nhiệm với những tồn tại, hạn chế nêu trên theo quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hồng, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại, hạn chế liên quan trong tác quản lý, công tác tài chính, kế toán. Ông Chử Văn Cường, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tồn tại trong việc cải tạo cơ sở vật chất, sửa chữa trụ sở làm việc của Công ty.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 92 triệu đồng. Trong quá trình thanh tra, Công ty đã nộp 100% số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ.

Trên cơ sở kết quả thanh tra và những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan và chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua thanh tra.

Riêng bà Nguyễn Thị Gấm, Kiểm soát viên Công ty được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 102, 104, 106 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 5, Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác quản lý, Công ty Xổ số Điện Biên phải rà soát, hoàn chỉnh các quy định để quản lý có hiệu quả; ban hành các quy chế, quy định về mức tiếp khách, định mức sử dụng điện nước, văn phòng phẩm, chi trang phục bằng hiện vật; phê duyệt kế hoạch lao động hàng năm để làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động, đánh giá tình hình sử dụng lao động.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty; giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty; giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác; giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính; giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn hoặc giao dịch kinh doanh bất thường…và lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về các nội dung này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Kiểm soát viên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. 


Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra