Định Quán - Đồng Nai:

Chấn chỉnh một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ tư, 18/05/2022 09:52
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch UBND xã Phú Vinh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Cụ thể, theo Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND về việc thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; thể hiện: Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được sự quan tâm của Chi bộ và tập thể Lãnh đạo phòng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục cho Đảng viên và Cán bộ công chức tự rèn luyện nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đơn vị đã xây dựng và công khai đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị, công tác cán bộ, quy chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức; đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) theo đúng thời gian quy định; đã thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện nghiêm túc các chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tính công khai, dân chủ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh ngay những thiếu sót trong công tác PCTN mà kết luận thanh tra đã nêu (Ảnh: UBND huyện Định Quán) 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: Đơn vị chưa niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo huyện và Tổ trưởng Tổ thanh tra công vụ và kiểm tra quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện tổng hợp) chưa đúng theo thời gian quy định, còn chậm trễ trong việc gửi các bản kê khai tài sản thu nhập. Chưa xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 chưa đúng mẫu và hướng dẫn theo quy định; thiếu biên bản kết thúc niêm yết việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, về chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng chống tham nhũng hàng tháng, quý còn chưa đầy đủ.

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-UBND về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Phú Vinh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Kết luận cũng chỉ ra một số sai phạm như: Việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đơn vị thực hiện chưa đúng thời gian quy định, còn chậm trễ trong việc gửi các bản kê khai tài sản thu nhập; chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng còn có sự chậm trễ về mặt thời gian định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm, cũng như báo cáo đột xuất những vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2021.

Từ những thiếu sót nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phú Vinh chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý điều hành như nội dung kết quả thanh tra và kết luận nêu trên nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị trong thời gian tới.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra