Lạng Sơn:

Có thể phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thứ tư, 15/06/2022 12:37
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND các cấp đã thực hiện tiếp dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, sau mỗi phiên tiếp đều ban hành thông báo kết quả tiếp công dân (TCD), đồng thời gửi Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh để theo dõi, phối hợp trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

Theo Ban TCD tỉnh Lạng Sơn, trong tháng 5/2022 lãnh đạo và chuyên viên Ban TCD tỉnh tiếp 24 lượt công dân. Quá trình tiếp cán bộ tiếp công dân đã phân tích, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thực hiện việc tiếp dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở TCD của tỉnh theo quy định. Trong ngày đã tiếp 8 lượt/18 công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng đối với 10 vụ việc (có 2 lượt đông người), trong đó công dân, vụ việc thuộc địa bàn các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

leftcenterrightdel
Một vụ việc được tiếp tại Trụ sở TCD tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: CTD 

Cũng trong tháng 5/2022, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã tiếp 77/84 lượt công dân (trong đó có 4 đoàn đông người) tại Trụ sở TCD của các huyện, thành phố; nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách và lĩnh vực văn hóa xã hội khác. Việc tiếp công dân đã được Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, sau khi tiếp đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh để theo dõi, phối hợp trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

Trong kỳ, Ban TCD tỉnh đã tiếp nhận 60 đơn thư, đã tham mưu xử lý 7 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với 38 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đã đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn công dân và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, còn lại 15 đơn không đủ điều kiện xử lý, tiến hành lưu đơn theo quy định.

Ban TCD tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư có thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, do đó dự báo có thể tiếp tục phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án, thực hiện chính sách an sinh xã hội và có thể hình thành các vụ việc khiếu kiện đông người.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra