Vĩnh Long:

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh

Thứ ba, 28/06/2022 07:21
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long công bố danh mục 3 TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long. Trong đó: 1 TTHC cấp tỉnh (Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh), 1 TTHC cấp huyện (Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện) và 1 TTHC cấp xã (Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã).

leftcenterrightdel
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Thời gian giải quyết TTHC là trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Gửi đơn trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung như niêm yết, công khai TTHC tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Dịch vụ công của tỉnh; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC được công bố kèm theo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành; Tổ chức thực hiện đúng nội dung các TTHC được công bố kèm theo Quyết định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra