Thanh tra Chính phủ:

Cục II triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ năm, 05/01/2023 10:44
(ThanhtraVietNam) - Ngày 4/1, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II (Cục II) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP). Việc tham mưu, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp được quan tâm thực hiện kịp thời. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và tình hình thực tiễn địa bàn quản lý nhà nước. Các đoàn thanh tra do Cục II triển khai cơ bản đảm bảo nội dung, kế hoạch, thời gian thanh tra đã được phê duyệt. Năm 2022, Cục 2 đã chỉ đạo việc hoàn thiện nhiệm vụ các Đoàn thanh tra, Tổ công tác đã triển khai theo kế hoạch, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Trong đó, thực hiện 10 cuộc thanh tra (6 cuộc thanh tra từ những năm trước chuyển sang, 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 và 2 cuộc thanh tra đột xuất).

leftcenterrightdel
Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

Đối với các cuộc thanh tra từ những năm trước chuyển sang, Cục đã đôn đốc các Đoàn thanh tra khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan, ý kiến giải trình của địa phương và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra trình Lãnh đạo TTCP ký ban hành. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, Cục II đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng tham mưu, xử lý. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức trong Cục được quan tâm củng cố, tăng cường, nhất là việc giám sát cán bộ, công chức trong hoạt động thực tiễn. Cấp ủy, lãnh đạo Cục luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai các nhiệm vụ; đề cao việc nêu gương, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị. Trong chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Cục đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ công chức...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Cục II tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và triển khai toàn diện trên các mặt công tác. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong khu vực; giúp địa phương, thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực II giải quyết những vướng mắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Cục 2 đã đạt được. Đồng ý với phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Cục 2 tập trung hoàn thiện, tham mưu lãnh đạo TTCP ký kết luận thanh tra các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra mà Cục II được giao chủ trì thực hiện, đảm bảo thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, nhất là với Vụ Pháp chế, Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra; chú trọng công tác nắm địa bàn... Tập trung hoàn thiện, tham mưu lãnh đạo TTCP ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác minh giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đã kết thúc kiểm tra, xác minh. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo các địa phương trong khu vực tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được rà soát theo Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363 của TTCP trên địa bàn miền Trung -Tây Nguyên.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra