Thanh tra tỉnh Tây Ninh:

Đã tổ chức thực hiện xong 100% vụ việc theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ

Thứ tư, 22/06/2022 09:09
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo Thanh tra tỉnh, trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp, các ngành đã chủ động nắm tình hình, tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã giảm so với cùng kỳ năm 2021; về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự quy định, kịp thời đối thoại, giải quyết vụ việc tại cơ sở, không để phát sinh các vụ việc khiếu nại đông người, phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là, việc tiếp công dân, nhất là tiếp định kỳ của người có thẩm quyền nhiều nơi chưa gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả chưa cao; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn trường hợp giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 28%); tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chậm.

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp

Dự báo trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh nhận định “Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khi nhà nước đầu tư, triển khai các dự án có liên quan đến thu hồi đất để thực hiện các dự án (như dự án đường Đất Sét - Bến Củi Dương Minh Châu; Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; khiếu kiện của các hộ dân đối với việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đất rừng của huyện Tân Châu...); một số vụ việc giải quyết khiếu nại đã hết thẩm quyền nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi đơn (vụ việc bà Phạm Thị Gái và 8 hộ dân xin tái định cư dự án đường 786 Bến Cầu); các hộ dân sử dụng sai mục đích đất rừng trên địa bàn huyện Tân Châu, Tân Biên....

leftcenterrightdel
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh - Lê Văn Tẳng phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: ĐT) 

Từ những dự báo trên, Thanh tra tỉnh cũng đề ra giải pháp thực hiện đó là chú trọng tham mưu công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và xử lý đơn thư theo quy định, phối hợp nắm tình hình không để xảy ra khiếu nại đông người.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc phục tình trạng giải quyết quá hạn luật định, nội dung giải quyết không chặt chẽ; tiếp tục tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, không để tồn đọng kéo dài; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, chuyên viên được giao thụ lý, cải cách thủ tục hành chính, lồng ghép việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với đánh giá đảng viên, công chức cuối năm; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.

Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 78%

 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tây ninh đã tiếp 579 lượt với 666 người, có 5 lượt đoàn đông người; phân loại, xử lý kịp thời 107 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 37 đơn/37 vụ việc (29 đơn khiếu nại, 8 đơn tố cáo); trong đó, có 27 đơn mới phát sinh (20 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo). Đã giải quyết 29 đơn (23 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo), đạt 78% trên tổng số thụ lý. Đã thi hành 7/38 quyết định giải quyết khiếu nại và 2/3 kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Đối với việc kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án xử lý giải quyết 10/10 vụ, đã tổ chức thực hiện xong 10/10 vụ. Song song với đó, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác TCD, gắn với thực hiện CSDLQG về TCD, giải quyết KNTC giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét, ban hành Quy trình giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi một số nội dung trong Luật Khiếu nại năm 2011 (UBND tỉnh đã báo cáo). 

Đồng thời, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, kiên quyết từ chối tiếp công dân và không chuyển đơn khiếu nại, tố cáo về UBND tỉnh đối với những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, đã có ý kiến kết luận của Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra