Thanh tra Chính phủ:

Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 phải có trọng tâm, trọng điểm

Thứ hai, 20/06/2022 10:02
(ThanhtraVietNam) - Chánh Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất nội dung xây dựng Định hướng hoạt động thanh tra năm 2023 để Thanh tra Chính phủ xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 của ngành Thanh tra

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Chánh Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ; Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đề xuất nội dung xây dựng Định hướng hoạt động thanh tra năm 2023 của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương mình (bao gồm cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành) gửi về Thanh tra Chính phủ để Thanh tra Chính phủ xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 của ngành Thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu, Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 phải có trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, cụ thể, có thanh tra chuyên đề diện rộng (nếu thấy cần thiết). Đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thanh tra và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực thi chính sách pháp luật trên các lĩnh vực ở các địa phương và bộ, ngành.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: thanhtra.gov.vn

Văn bản của các đơn vị gửi về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Kế hoạch - Tổng hợp) trước ngày 25/7/2022; đồng thời gửi bản điện tử đến địa chỉ email phongkehoach@thanhtra.gov.vn để tổng hợp.

Ngoài ra, các đơn vị gửi 01 bản điện tử đến các vụ, cục thuộc Thanh tra Chính phủ được phân công theo dõi, cụ thể:

- Thanh tra các bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường gửi về Vụ I theo địa chỉ thư điện tử: vul@thanhtra.gov.vn

- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi về Vụ II theo địa chỉ thư điện tử: vu2@thanhtra.gov.vn

- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ còn lại gửi báo cáo về Vụ III theo địa chỉ thư điện tử: vu3@thanhtra.gov.vn

- Thanh tra các tỉnh, thành phố Khu vực 1 (Miền Bắc từ Ninh Bình trở ra) gửi về Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I (Cục I) theo địa chỉ thư điện tử: cuc1@thanhtra.gov.vn.

- Các tỉnh, thành phố Khu vực II (Miền Trung, Tây Nguyên, từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận) gửi về Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực II (Cục II) theo địa chỉ thư điện tử: cuc2@thanhtra.gov.vn.

- Các tỉnh, thành phố Khu vực III (Miền Nam) gửi về Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực III (Cục III) theo địa chỉ thư điện tử: cuc3@thanhtra.gov.vn.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra