Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ:

Đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ tư, 18/01/2023 09:21
(ThanhtraVietNam) - Mặc dù luôn trong tình trạng quá tải do lực lượng cán bộ công chức mỏng (03 lãnh đạo, 03 chuyên viên) và phải đảm đương khối lượng công việc được giao lớn, có tính chất tổng hợp trên các lĩnh vực, một số công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ, cùng với sự cố gắng của toàn thể công chức, năm 2022, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian qua, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực phối hợp với các cục, vụ, đơn vị khi triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, tiến hành triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, đổi mới phương pháp làm việc, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

leftcenterrightdel
 Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Lê Tiến Đạt chủ trì Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: K. Dung
leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức Văn phòng Đảng - Đoàn thể chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội Chi bộ. Ảnh: K. Dung

Ngay từ đầu năm, các nhiệm vụ công tác năm 2022 đã được Văn phòng Đảng - Đoàn thể triển khai sớm, dân chủ, đúng quy định. Hàng tháng, lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể giao ban định kỳ, hội ý và họp công chức để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ tháng sau, triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy, của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng, của Nhà nước và của Thanh tra Chính phủ. Trong đó phải kể đến: Nghị quyết số 31/NQ-BCS ngày 15/02/2022 của Ban cán sự đảng về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành Thanh tra năm 2022; Nghị quyết số 32/NQ-BCS ngày 15/02/2022 của Ban cán sự đảng về lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra, kỷ cương, trách nhiệm; …

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành công việc, lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác; thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, quy chế của cơ quan. Do đó hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác được tăng cường, ý thức trách nhiệm của công chức ngày càng được nâng cao, đi vào nề nếp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về tất cả các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu công tác xây dựng Đảng; công tác quản lý hành chính nhà nước; công tác đoàn thể. Đặc biệt, năm 2022, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; đổi mới phương pháp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, trong đó trọng tâm là việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức các đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022)…

Có thể nói, cán bộ, công chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể luôn chấp hành tốt các quy định của nhà nước, quy chế, nội quy của cơ quan, luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc. Chính vì thế mà công việc của tập thể và cá nhân luôn được hoàn thành tốt, quản lý, sử dụng tài sản được giao, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong năm 2023, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Văn phòng Đảng - Đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt là: Tiếp tục gắn chặt công tác lãnh đạo của đảng với công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ công tác năm 2023; tham mưu cho Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tham mưu tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng. Triển khai đạt hiệu quả cao Kế hoạch về phát động thi đua của Ngành Thanh tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, các quy định của cơ quan Thanh tra Chính phủ, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Văn phòng Đảng - Đoàn thể được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt; xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh; thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong công tác; giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, có tác phong làm việc, quan hệ phối hợp công tác, công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra, kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng Đảng - Đoàn thể với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2023, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, vận động đoàn viên, hội viên tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Đảng ủy Thanh tra chính phủ. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Thanh tra Chính phủ giao./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra