Đổi mới phương pháp, cách làm để hoạt động của Tạp chí Thanh tra ngày càng hiệu quả

Thứ sáu, 15/07/2022 14:52
(ThanhtraVietNam) - Đây là yêu cầu của Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra đối với tập thể viên chức, người lao động của Tạp chí trong những tháng cuối năm tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xuất bản 6 số Tạp chí, trong đó có 2 số đặc biệt. Nội dung các số tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh và tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2022 của Thanh tra Chính phủ; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các bài viết nghiên cứu trao đổi nghiên cứu chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, về kết quả triển khai Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; Kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Tập trung tuyên truyền, nghiên cứu sâu tuyến bài về PCTN, hòa giải tranh chấp đất đai, tiếp công dân và xử lý đơn thư, KNTC, nâng cao năng lực công tác của trưởng đoàn thanh tra cùng nhiều bài viết liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành; kinh nghiệm của thanh tra các bộ, ngành, địa phương về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN.

leftcenterrightdel
Trưởng Phòng Trị sự Ngô Thị Tính báo cáo tình hình hoạt động của TCTT trong 6 tháng đầu năm 

Cùng với đó, Tạp chí điện tử Thanh tra đã tập trung đăng tải nhiều tin bài phản ánh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở các ngành, các cấp; chú trọng tuyên truyền việc thực hiện, công bố các quyết định thanh tra, các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tuyên truyền các hoạt động về thanh tra chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực: Thanh tra CAND, thanh tra tài chính, thanh tra giao thông vận tải…; tuyên truyền theo các chuyên đề như: Xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, phát triển; Thanh tra về hoạt động quản lý vốn Nhà nước; Góc nhìn thanh tra đối với quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp; Thanh tra với nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn năm 2020 - 2023; Thanh tra về hiệu quả hoạt động của UB quản lý vốn theo Nghị định số 131/2018/NĐ-CP.

Nhìn chung nội dung Tạp chí Thanh tra in và Tạp chí điện tử Thanh tra đã đã có nhiều bài viết chất lượng, nhận được sự đánh giá cao của độc giả. Hình thức Tạp chí được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, đổi mới về thiết kế, trình bày, tăng số lượng trang tạp chí nhiều hơn so với những năm trước. Các bài viết tập trung phản ánh tổng hợp các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp dân và phòng chống tham nhũng; Các bài viết phản ánh triển khai sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 đối với Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra; phản ánh thông báo kết luận thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; kê khai tài sản, công khai minh bạch.

leftcenterrightdel
Tổng Biên tập TCTT phát biểu tại Hội nghị 

Về phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Tổng biên tập Đào Trung Kiên yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động Tạp chí Thanh tra cần đặt ra phương pháp, cách làm để hoạt động của Tạp chí ngày một hiệu quả trên mọi mặt công tác. Tạp chí in cần tiếp tục thay đổi về nội dung cũng như hình thức bám sát các chuyên đề đã ban hành, gắn chặt với hoạt động của TTCP, phân bổ lại theo tỷ lệ đối với các bài viết về hướng dẫn quy trình thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; các bài viết phản ánh các hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN của Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành địa phương... chuẩn bị nội dung phỏng vấn, tổ chức phóng viên đi thực tế tại địa phương để thực hiện tuyên truyền chuyên đề theo đúng kế hoạch và đề cương đã ban hành và thực hiện sản xuất tin, bài bám sát vào định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với hoạt động của ngành và các chương trình, kế hoạch tuyên truyền của đơn vị.

Xuất bản Tạp chí Thanh tra in đúng kỳ hạn, nội dung tuyên truyền về các hoạt động của thanh tra các bộ, ngành, địa phương tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của Tạp chí in, Tạp chí điện tử Thanhtravietnam.vn và các ấn phẩm khác trên tinh thần bám sát và thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra. Tuyên truyền về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra