Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Thứ tư, 27/07/2022 17:09
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 của thành phố Hà Nội. Phấn đấu năm 2022, chỉ số PAR INDEX của Thành phố tăng tối thiểu 1-2 bậc, Chỉ số SIPAS tiếp tục có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2021.

Kế hoạch nhằm mục đích duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần bị trừ điểm hoặc đạt điểm thấp.

Chỉ số PAR INDEX được thực hiện trên các nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách chế độ công vụ; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố; Công tác cải cách Tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

leftcenterrightdel
Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 

Kế hoạch nêu rõ, Thành phố đặt chỉ tiêu cụ thể năm 2022: Chỉ số PAR INDEX đạt 92,55 điểm; Chỉ số SIPAS đạt trên 88%; đồng thời, phân công rõ công việc thực hiện đối với từng nội dung cụ thể. Tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần bị trừ điểm hoặc đạt điểm thấp; phấn đấu năm 2022 Chỉ số PAR INDEX của Thành phố tăng tối thiểu 1-2 bậc, Chỉ số SIPAS năm 2022 tiếp tục có sự cải thiện cả về tỉ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2021.

Đối với những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, Sở Nội vụ phân tích và xây dựng kế hoạch khắc phục, cải thiện nâng cao chỉ số; tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao 3 chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI tới lãnh đạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo lĩnh vực.

Theo đó, Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” trên cơ sở tích hợp một số nội dung của Đề án 06.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tần suất kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý ngay các trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra