Hòa Bình: Thay thế 3 thủ tục xử lý đơn và 3 thủ tục tiếp công dân

Thứ sáu, 17/06/2022 16:17
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh này.

Theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND mới ban hành, công bố kèm theo Quyết định danh mục thủ tục hành chính thay thế (3 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn; trong lĩnh vực tiếp công dân (3 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Phụ lục danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (địa chỉ: http://thanhtra.hoabinh.gov.vn).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định 1102/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn, tiếp công dân ban hành tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Cùng với đó, các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kể từ ngày ký.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, các sở, ngành liên quan chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

UBND cấp huyện thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử, trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra