Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

Thứ tư, 17/05/2023 14:52
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch số 2305/KH-TTCP ngày 28/12/2022 về Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, sáng ngày 17/5/2023, tại trụ sở cơ quan, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP và trao tặng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra trong công tác CCHC cho các đơn vị được khen thưởng.

Đồng chí Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng tổng hợp, công chức viên chức được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các vụ, cục, đơn vị cùng các thành viên Ban chỉ đạo CCHC và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hà Tuấn 

Căn cứ Công văn số 2097/TTCP-VP ngày 28/11/2022 của Thanh tra Chính phủ, 19/19 đơn vị thuộc TTCP đã thực hiện việc tự rà soát chấm điểm theo các tiêu chí chung và tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 660/QĐ-TTCP. Đồng thời, các đơn vị đã thu thập tài liệu kiểm chứng và xây dựng báo cáo tự chấm điểm gửi Thường trực Ban chỉ đạo CCHC để rà soát, thẩm định. Kết quả tổng hợp điểm, xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của từng đơn vị như sau:

Nhóm I, đạt kết quả thẩm định từ 45 điểm trở lên, gồm 11 đơn vị: Trường Cán bộ Thanh tra, Viện Chiến lược & Khoa học Thanh tra, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Báo Thanh tra, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng, Vụ Pháp chế, Tạp chí Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ III.

Nhóm II, đạt kết quả thẩm định từ trên 40 điểm đến dưới 45 điểm, gồm 06 đơn vị: Cục III, Vụ I, Cục II, Vụ II, Trung tâm Thông tin, Vụ Giám sát Thẩm định & Xử lý sau thanh tra.

Nhóm III, đạt kết quả thẩm định dưới 40 điểm, gồm 02 đơn vị: Cục I và Cục IV.

Kết quả thẩm định chỉ số CCHC của các đơn vị năm 2022 cho thấy có sự tương đối đồng đều về điểm số. Điểm trung bình của các đơn vị đạt 44 điểm (năm 2021 điểm trung bình đạt 43 điểm): có 13/19 đơn vị, chiếm tỷ lệ là 68% (năm 2021 là 58%), sự chênh lệch điểm giữa đơn vị đạt điểm cao nhất và thấp nhất là 15,5 điểm (năm 2021 là 11 điểm). Điểm số trung bình các đơn vị đạt được tăng cao hơn so với 2021 là 1 điểm, một số đơn vị đã có những tiến bộ rõ rệt về điểm số như: Tạp chí Thanh tra, Báo Thanh tra, Vụ Pháp chế... Qua đó, cho thấy Lãnh đạo các đơn vị đã có sự quan tâm sát sao hơn đối với công tác CCHC, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC và các nhiệm vụ đặc thù liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đáng chú ý, ở nội dung các tiêu chí đặc thù đơn vị, có 13 đơn vị đạt điểm tối đa 20/20 điểm là: Trường Cán bộ Thanh tra, Ban Tiếp công dân Trung ương, Báo Thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Vụ Pháp chế, Tạp chí Thanh tra, Vụ II, Cục II, Cục III.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hà Tuấn

Có thể thấy rằng, việc triển khai chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về cơ bản theo đúng Kế hoạch đã ban hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được các đơn vị tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Việc chấm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng đảm bảo độ tin cậy cao. Công tác thẩm định được tổ chức kịp thời khách quan.

Bên cạnh đó, chỉ số CCHC đã phản ánh khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế của các đơn vị, điểm số các đơn vị đạt được tăng cao hơn so với năm trước và việc tự chấm của các đơn vị đảm bảo sự trung thực, không bị chênh lệch nhiều so với điểm thẩm định. Qua đó, xác định kết quả chấm điểm CCHC là nguồn thông tin quan trọng giúp các đơn vị nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023, từ đó tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu các đơn vị trong những năm tiếp theo.

Xác định Chỉ số CCHC được coi là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các đơn vị. Để triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo được tốt hơn, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ yêu cầu:

Thứ nhất, Thủ trưởng các đơn vị phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch CCHC, đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục kịp thời các tiêu chí bị trừ điểm CCHC đã được chỉ ra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC của Thanh tra Chính phủ và các đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục bám sát thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và của từng đơn vị để chủ động triển khai và đảm bảo tiến độ, hạn chế tối đa việc bị chậm trễ hoặc không thực hiện các nhiệm vụ đã được giao từ đầu năm.

Thứ ba, trên cơ sở kết quả Chi số CCHC năm 2022, đề nghị các đơn vị phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong quá trình triển khai công tác CCHC để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023.

Thứ tư, yêu cầu các đơn vị rà soát các tiêu chí bị trừ điểm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, đề ra các giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của đơn vị mình. Quan tâm bố trí công chức chuyên trách đầu mối phục vụ cho công tác CCHC nói chung và việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm nói riêng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra cho các đơn vị. Ảnh: Hà Tuấn

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC đã trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra cho các đơn vị đạt được thành tích xuất sắc trong CCHC năm 2022 bao gồm: Trường cán bộ Thanh tra, Vụ Kế hoạch và Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra