Tây Ninh:

Huyện Dương Minh Châu phải kiểm điểm trách nhiệm vì chậm trễ thực hiện kết luận thanh tra

Thứ sáu, 17/06/2022 09:42
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Huyện Dương Minh Châu.

Kết quả thực hiện, sau khi nhận được kết luận thanh tra, UBND huyện Dương Minh Châu (UBND huyện) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đã chấp hành theo kết luận. Quá trình thực hiện, UBND huyện có đôn đốc bằng văn bản, làm việc trực tiếp với các đối tượng có liên quan để thực hiện các nội dung kiến nghị của kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra tỉnh theo quy định.

Tính đến thời điểm kiểm tra, UBND huyện và các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình huyện, UBND các xã Phước Ninh, Chà Là, Bến Củi và Cầu Khởi đã tổ chức thực hoàn thành 8/9 nội dung kiến nghị theo kết luận thanh tra. Còn lại 1 nội dung thu hồi giá trị sai phạm của các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện xong; cụ thể đã thu hồi và nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.142.773.000 đồng/1.432.088.000 đồng, đạt 79,8%.

Còn lại chưa thu hồi số tiền 289.315.000 đồng thuộc trách nhiệm UBND xã Bến Củi (chủ đầu tư) phải tiếp tục thu hồi của 1 tổ chức, 1 cá nhân như sau: Công ty Cổ phần Tư vấn đo đạc xây dựng Phú Mỹ Thành (Công ty Phú Mỹ Thành) số tiền 137.848.000 đồng/188.248.000 đồng theo Quyết định số 73/QĐTTr ngày 22/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh và ông Đặng Anh Dũng - nguyên Chủ tịch UBND xã Bến Củi số tiền 151.467.000 đồng/213.117.000 đồng theo Quyết định số 74/QĐ-TTr ngày 22/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh yêu cầu các tổ chức và cá nhân nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, nếu không thực hiện sẽ đề nghị chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (Ảnh: ĐT) 

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân của việc thực hiện chậm trễ là do việc chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra thực hiện kết luận, chưa cụ thể, chi tiết. Cũng theo Thanh tra tỉnh, Kết luận thanh tra có nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân nhưng Chủ tịch UBND huyện không chỉ đạo xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện kết luận thanh tra là chưa đúng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kết luận thanh tra kéo dài, còn 1/9 nội dung chưa hoàn thành, nhưng Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu không thực hiện kiểm tra để có biện pháp xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Những hạn chế, thiếu sót này thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra

Từ những chậm trễ trong việc thực hiện kết luận thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Bến Cũi, ông Đặng Anh Dũng- Nguyên Chủ tịch UBND xã Bến Củi, Công ty Phú Mỹ Thành nghiêm túc chấp hành các nội dung sau: Đối với Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục với những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trên trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra chưa đúng theo quy định.

Đồng thời, có văn bản chỉ đạo UBND xã Bến Củi đẩy nhanh tiến độ thu hồi số tiền còn lại 289.315.000 đồng; buộc ông Đặng Anh Dũng và ông Huỳnh Văn Em phải thực hiện đúng nội dung đã cam kết; Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 31/7/2021.

Trường hợp quá thời gian quy định, các tổ chức, cá nhân có liên quan vẫn không chấp hành, UBND huyện phải có báo cáo đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, trong đó: Xem xét trách nhiệm cụ thể, xử lý theo quy định đối với Chủ tịch UBND xã Bến Cũi; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định về dấu hiệu hành vi thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ gây thiệt hại tài sản của nhà nước đối với trường hợp ông Đặng Anh Dũng.

Ngoài ra, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định về dấu hiệu hành vi vi phạm về thi công xây dựng công trình không đúng với quy định của pháp luật về xây dựng; chiếm đoạt tài sản nhà nước đối với trường hợp của Công ty Phú Mỹ Thành.

Báo cáo kết quả việc tổ chức thu hồi số tiền 289.315.000 đồng theo kết luận thanh tra và Quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh (kèm các tài liệu liên quan) gửi Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 03/8/2022.

Đối với Chủ tịch UBND xã Bến Củi, có trách nhiệm thu hồi số tiền còn lại 289.315.000 đồng. Sau khi thu hồi, thực hiện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 31/7/2021. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan không chấp hành; Chủ tịch UBND xã Bến Củi có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND huyện kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm chấn chỉnh, khắc phục với hạn chế, thiếu sót nêu trên trong tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

Đối với ông Đặng Anh Dũng - Nguyên Chủ tịch UBND xã Bến Củi Có trách nhiệm thực hiện nộp đủ số tiền 151.467.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 31/7/2021.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Phú Mỹ Thành, có trách nhiệm thực hiện nộp đủ số tiền 151.467.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 31/7/202.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra