Vĩnh Phúc:

Khắc phục hạn chế, kiên quyết xử lý hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công

Thứ sáu, 16/09/2022 10:12
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 06/9/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, thanh quyết toán vốn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các Sở, ban, ngành, BQLDA; UBND cấp huyện và các chủ đầu tư phải đề ra các giải pháp và ban hành kế hoạch, đường găng cụ thể đối với từng dự án, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết. Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ theo dõi chỉ đạo, điều hành công việc từ khâu lập, thẩm định hồ sơ dự án - thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công, đảm bảo phù hợp tiến độ và đúng quy định; căn cứ vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

leftcenterrightdel
 Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh minh hoạ

Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu đến cuối Quý III/2022 giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn, đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn được giao.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thường xuyên thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đồng thời chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định dự án - thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình; lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Không ký kết hợp đồng đối với các nhà thầu tư vấn, thi công không có năng lực thực hiện. Kiên quyết xử phạt, cắt hợp đồng các nhà thầu vi phạm hợp đồng vượt thời gian thực hiện nhưng không có lý do chính đáng.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bằng văn bản định kỳ hằng tháng, hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2022 và kế hoạch vốn 2021 kéo dài theo đúng mẫu biểu quy định. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn ngay cho các dự án khác có nhu cầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh dự án đầu tư, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách Nhà nước trong phạm vi quản lý. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, thanh quyết toán vốn./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra