Công đoàn Thanh tra Chính phủ:

Khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Thứ hai, 16/05/2022 08:40
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường vụ Công đoàn Thanh tra Chính phủ hướng dẫn công đoàn các Cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ bình bầu khen thưởng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Theo đó, đối với tập thể, tiêu chí để khen thưởng là chấp hành tốt Điều lệ, nghị quyết của Công đoàn; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết. Thực hiện tốt cải cách hành chính, tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai; có nhiều giải pháp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC và các phong trào thi đua.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Công đoàn Thanh tra Chính phủ yêu cầu, năm đề nghị khen thưởng đối với tập thể phải là năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Đối với cá nhân được khen thưởng, cần có nhiều sáng kiến, giải pháp, ý tưởng sáng tạo được công nhận, áp dụng mang lại hiệu quả trong công việc. Đồng thời, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn hóa công sở, thực thi công vụ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.

Đồng thời, trong 05 năm (2017 - 2021) và 6 tháng đầu năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong thời gian đó, đã được Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen, được tập thể suy tôn.

Về số lượng danh hiệu khen thưởng, Công đoàn Thanh tra Chính phủ được Công đoàn Viên chức Việt Nam phân bố: không quá 01 bằng khen tập thể; từ 01 đến 02 bằng khen cá nhân/đơn vị.

Công đoàn Thanh tra Chính phủ xét tặng giấy khen cho 03 tập thể; 01 giấy khen cá nhân/đơn vị có biên chế 30 đoàn viên, 02 giấy khen cá nhân/đơn vị có biên chế trên 30 đến dưới 60 đoàn viên, 03 giấy khen cá nhân/đơn vị có biên chế trên 60 đoàn viên.

Hồ sơ khen thường gồm có: tờ trình đề nghị khen thưởng, kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của công đoàn bộ phận; biên bản họp bình xét đề nghị khen thưởng; tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra