Đà Nẵng:

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Thứ tư, 15/06/2022 12:28
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được UBND Thành phố ban hành.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Về nội dung Kế hoạch, cùng với việc phổ biến nội dung Đề án, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tham gia rà soát chính sách, pháp luật về tổ chức, hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH); tham gia góp ý sửa đổi đối với các Nghị định và Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với Luật Thanh tra sửa đổi. Tham gia góp ý đối với các dự thảo Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực thanh tra chuyên ngành LĐTBXH, phương thức hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH theo vùng và các văn bản pháp luật khác được rà soát theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên.

Một trong những nội dung quan trọng là rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế đối với Thanh tra Sở LĐTBXH phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của ngành LĐTBXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel
Công nhân làm việc tại một nhà máy thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Đảm bảo lực lượng công chức Thanh tra Sở LĐTBXH hiện có và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm nhằm hoàn thiện đội ngũ công chức Thanh tra Sở có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành và quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, tham gia theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên đối với việc đánh giá, điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, phương pháp thực hiện thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH; tham gia đối với các dự thảo cơ chế áp dụng thống nhất danh mục trang thiết bị chuyên dùng trong hoạt động điều tra tai nạn lao động và thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Thanh tra Sở LĐTBXH; phối hợp thúc đẩy tình hình tuân thủ pháp luật lao động, tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong công tác thanh tra chuyên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH…

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, các Hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung được phân công tham gia, tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra