Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Thứ năm, 16/06/2022 11:23
(ThanhtraVietnam) - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ của Thanh tra tỉnh.

Cụ thể, theo quyết định số 86/QĐ-TT của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Tổ công vụ gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng. 

Tổ kiểm tra công vụ có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở đối với toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thắng (Ảnh: ĐT) 

Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý cá nhân vi phạm (nếu có) với Chánh Thanh tra tỉnh để xem xét, xử lý.

Định kỳ vào thời điểm đánh giá công vụ 6 tháng và 01 năm có báo cáo kết quả kiểm tra về Chánh Thanh tra tỉnh (qua Văn phòng) phục vụ công tác tự đánh giá công vụ trong nội bộ cơ quan. Tổ kiểm tra công vụ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra