Thanh tra Chính phủ:

Làm rõ kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 17/06/2022 09:47
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo kết quả công tác Quý II và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Theo đó, để chuẩn bị xây dựng Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ phiên họp Chính phủ tháng 6 và phục vụ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 885/TTCP-KHTH gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021.

Đối với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác Quý II/2022 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị mình, trong đó cần phản ánh, đánh giá sát, đúng về đặc điểm tình hình, kết quả công tác; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân...; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, kiến nghị, đề xuất cụ thể với Tổng Thanh tra Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền về những nội dung liên quan.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: L.A 

Cục Phòng, Chống tham nhũng, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổng hợp tình hình, kết quả trên phạm vi toàn quốc về: công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, xử lý đơn và kết quả thực hiện Quyết định 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP, Kế hoạch số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và chỉ đạo xử lý về thanh tra.

Vụ III báo cáo khái quát về tình hình triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc (thông tin chung những nội dung có thể công bố để đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ đưa vào báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022).

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra