Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương:

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên

Thứ năm, 23/06/2022 16:18
(ThanhtraVietNam) - Kiểm tra, giám sát đảng viên trong hành động và phát ngôn nhằm ngăn chặn đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, người lao động giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, giữ mối quan hệ trong công tác... Đó là những nhiệm vụ đáng chú ý được xác định tại Đại hội điểm Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 - 2025 trực thuộc Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên Chi bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương vừa tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bí thư Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đào Minh Ngọc - Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp cho biết, hiện tại, Chi bộ Phòng Tổng hợp có 10 đảng viên chính thức.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, công chức, người lao động của Ban phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn phải đảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, Chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, các đảng viên trong Chi bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cùng cán bộ, công chức của phòng Tổng hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, điển hình là các nội dung về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản phòng, chống Covid-19; các tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng đất nước; kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII...

Chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của các đảng viên, cán bộ, công chức trong Phòng để kịp thời nhắc nhở, chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc trong suy nghĩ và hành động của mỗi đảng viên, giúp các đảng viên trong Chi bộ thực hiện đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ đã phối hợp rất hiệu quả với lãnh đạo Phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt công tác như: thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc ban hành các phương án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, báo cáo trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội khóa mới, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra ở Việt Nam.

Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong công tác cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và các báo cáo cải cách hành chính quý và hàng năm; tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong công tác cán bộ, xây dựng lực lượng.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn coi trọng công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, rèn luyện đảng viên, Chi bộ đã quán triệt đến từng đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, phân công công việc cho đảng viên một cách phù hợp.

Ngoài ra, Chi bộ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong hành động và phát ngôn nhằm ngăn chặn đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, người lao động giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, giữ mối quan hệ trong công tác giữa các phòng trong Ban thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh, trật tự cơ quan; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ...

leftcenterrightdel
Chi bộ phòng Tổng hợp tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: L.A

Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Phòng Tổng hợp tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên để xử lý kịp thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường năng lực lãnh đạo của Chi bộ; rèn luyện đội ngũ đảng viên nhằm nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo sự đoàn kết trong Chi bộ và công tác chính trị nội bộ.

Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát các hoạt động của đảng viên trong chi bộ, kịp thời đóng góp ý kiến, ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra. Xử lý nghiêm các vi phạm mà đảng viên mắc phải tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Chi bộ đề ra chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 là 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của đảng ủy cấp trên và của Chi bộ; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm theo quy định của Trung ương.

Phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hàng năm có 100% đảng viên của Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, kiểm tra, giám sát từ 20 - 30% đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Phòng Tổng hợp. Bí thư Đảng bộ khẳng định, báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2022 được chuẩn bị khá toàn diện, đánh giá đúng tình hình hoạt động của Chi bộ, trong đó nêu đầy đủ các nội dung về lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng bộ đề nghị Chi bộ tiếp tục xây dựng đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ. Trong đó, Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh đến việc rèn luyện bản lĩnh, tư tưởng chính trị, tính tiền phong gương mẫu của lãnh đạo, đảng viên trong lối sống, trách nhiệm với tập thể; phê bình và tự phê bình; tính vượt khó; tính đoàn kết thống nhất và trách nhiệm, noi gương; nắm bắt và chia sẻ với tâm tư đảng viên, viên chức, người lao động và đảm bảo tính dân chủ tập trung.

Đồng thời, phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại khuyết điểm, hạn chế, coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bí thư Đảng bộ yêu cầu Chi bộ đề xuất xây dựng Nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và điều hành công tác tại Ban và tổ chức sinh hoạt chuyên đề 3 tháng 1 lần.

 Tại Đại hội, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chúc mừng Đại hội, đồng thời đề nghị Chi bộ Phòng Tổng hợp cần xác định rõ mục tiêu, cụ thể hoá thành chương trình hành động để xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển và vững mạnh.

Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp đã bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Đào Minh Ngọc làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra