Long An thực hiện chuyển đổi số với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả

Thứ hai, 27/02/2023 11:08
(ThanhtraVietNam) - Tại Long An, với thông điệp năm 2023 là "Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới", UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; người đứng đầu sở, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Đề án phát triển ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06) với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Các nền tảng số đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định hiện hành để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023 của ngành, địa phương ngay trong Quý I/2023, trong đó bám sát Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Long An năm 2023 và các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương; ưu tiên bố trí nguồn lực, chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm thực chất; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc.

Đi cùng với việc đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, các nền tảng số đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển dữ liệu số và thực hiện cung cấp dữ liệu theo "Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh" và thường xuyên đề xuất cập nhật Bộ chỉ số phù hợp với điều kiện thực tế.

Tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ các dịch vụ công đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống 1022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11448/UBND-VHXH ngày 02/12/2022 về việc chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận, xử lý và trả lời trễ hạn các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Bên cạnh đó, các đơn vị tham mưu thúc đẩy phát triển kinh tế số, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương triển khai các giải pháp mời gọi doanh nghiệp công nghệ số đầu tư, hoạt động tại tỉnh; tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển khai các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan, các địa phương triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đưa vào hoạt động các nền tảng số hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh. Tính toán, có giải pháp thúc đẩy gia tăng tỷ trọng kinh tế số theo hướng dẫn của Chính phủ.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó ưu tiên đối với các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế...; ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xác thực, định danh khi mở tài khoản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 513/UBND-VHXH ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 881/KH-UBND ngày 22/3/2022. Tăng cường triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng. Phát huy tối đa hiệu quả, đi vào thực chất hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số; đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phản ánh kiến nghị qua hệ thống 1022, cài đặt và trải nghiệm ứng dụng "Long An Số"… để thúc đẩy phát triển xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số của tỉnh cũng như Đề án 06, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động, tích cực triển khai./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra