Thanh tra tỉnh Tiền Giang:

Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động trong năm 2023

Thứ hai, 09/01/2023 09:01
(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Hồ Hữu Nghị tại hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác và mọi hoạt động cơ quan năm 2023, hội nghị đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ký kết giao ước thi đua để phối hợp thực hiện; biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 đạt 100% để tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị (Ảnh: TTT.TG) 

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ ngành Thanh tra, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngành Thanh tra năm 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2022; báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2022. Đồng thời, đã thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 để công chức, người lao động tham gia bàn bạc, thảo luận thống nhất để tổ chức thực hiện trong năm 2023. Ngoài ra, thông qua hội nghị, đã công khai tình hình sử dụng kinh phí công đoàn cơ sở năm 2022, kết quả đánh giá công chức, việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, nâng lương, các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động trong năm 2022.

Kết quả, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác, cuối năm được Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua cải cách hành chính, thi đua khối các cơ quan Nội chính; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động trong cơ quan, mỗi cá nhân đều có tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở được Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang đề nghị tặng bằng khen toàn diện năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Qua thông qua báo cáo kết quả năm 2022 và công khai các nội dung, đã có nhiều ý kiến của công chức, người lao động đóng góp hoàn thiện kết quả thực hiện năm 2022 và thảo luận đi đến thống nhất được nhiều giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác, phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, phương pháp làm việc và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh và Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh ký quy chế phối hợp (Ảnh: TTT.TG) 

Tại hội nghị, đã tổ chức tặng giấy khen, giấy chứng nhận của Chánh Thanh tra tỉnh cho 05 tập thể và 58 cá nhân đạt các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt thành tích đột xuất, tiêu biểu trong năm 2022; tặng giấy biểu dương của Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho 03 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 2022.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Hồ Hữu Nghị Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý; nhận định toàn thể công chức, người lao động cơ quan đều có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, luôn đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; ghi nhận và biểu dương những kết quả đóng góp của toàn thể công chức, người lao động trong năm 2022; đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2023; đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023, cần quan tâm tham mưu tốt cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất nội dung để Trung ương ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần chú trọng việc tuyên truyền, các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, chống tham nhũng vặt và tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác trên địa bàn tỉnh, không ngừng nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong năm 2022 (Ảnh: TTT.TG) 

Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, cùng với cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động theo quy định và phấn đấu xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra