Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá

(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 2071/UBND-KTTH ngày 01/7/2022 về việc triển khai Công văn số 5079/BTC-QLG ngày 02/6/2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và địa bàn quản lý, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, đẩy mạnh kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ.
Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 nằm trong Top 20 cả nước
Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 nằm trong Top 20 cả nước
ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của tỉnh Yên Bái trong công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh...
Chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
Chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, tại trụ sở Thanh tra Bộ Công an, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ chủ...
Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra tại Hải Phòng
Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra tại Hải Phòng
(ThanhtraVietNam) - Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi...