Yên Bái:

Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2022 nằm trong Top 20 cả nước

Thứ hai, 04/07/2022 10:43
ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những mục tiêu của tỉnh Yên Bái trong công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2022.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, người đứng đầu có nhiều chuyển biến, từ việc chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch cho đến tổ chức thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình, nhiều cách làm mới hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh năm 2021 xếp thứ 21/63 tỉnh, thành, với tổng điểm đạt được là 87.2365 điểm, tăng 2.5365 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 xếp hạng thứ 14/63 tỉnh, thành; tỷ lệ hài lòng là 89,24%, tăng 0,63% và 2 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2021 xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành, đạt 42,354 điểm, giảm 01 vị trí và giảm 0,776 điểm so với năm 2020, tuy nhiên vẫn nằm trong nhóm Trung bình cao.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đạt 63,33 điểm, xếp thứ 40/63 tỉnh, nằm trong nhóm các tỉnh có năng lực điều hành ở mức trung bình giảm 0,02 điểm, giảm 7 bậc so với năm 2020. Mặc dù Chỉ số PCI giảm về thứ bậc, nhưng trong 10 chỉ số thành phần, có 6 chỉ số tăng về điểm và thứ bậc xếp hạng. Công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong giám sát, phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học bảo đảm nghiêm túc, khách quan, đúng đối tượng. Tác động của CCHC ngày càng rõ nét thông qua kết quả điều tra ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân cũng như thứ bậc xếp hạng CCHC của tỉnh tăng đều qua các năm.

leftcenterrightdel
Yên Bái phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Ảnh: noichinh.vn

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế như: sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, còn mang tính hình thức; chưa đề ra các giải pháp mới, có tính đột phá để khắc phục các tồn tại, hạn chế; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp, dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều.

Một số cán bộ, công chức thuộc đối tượng điều tra xã hội học, nhưng trách nhiệm trả lời phiếu điều tra trên hòm thư điện tử cá nhân chưa cao, vì vậy số phiếu thu về so với số phiếu phát ra còn thấp. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ; chưa tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, cũng như tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; chất lượng tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao công tác CCHC, cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tỉnh Yên Bái cần bám sát mục tiêu cải thiện các Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI) để xây dựng kế hoạch khắc phục; trong đó, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các Chỉ số thành phần nhất là các chỉ số đạt điểm thấp.

Các sở, ban, ngành, địa phương xếp ở thứ hạng thấp phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong duy trì, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, phấn đấu Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương năm sau tốt hơn năm trước.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp uỷ, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xác định nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho Nhân dân. Đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Phân cấp, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công.

Mục tiêu trong năm 2022, Chỉ số CCHC của tỉnh (PAR INDEX) Yên Bái tăng từ 2 bậc trở lên và nằm trong Top 20 của cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng từ 2 bậc trở lên, tiếp tục cải thiện tốt và đồng bộ ở cả 8 nội dung đánh giá; phấn đấu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, nâng cao vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2022, nằm trong nhóm năng lực điều hành trung bình, tiệm cận nhóm Khá của cả nước và nằm ở tốp đầu của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra