Thanh tra tỉnh Tây Ninh:

Phát hiện vi phạm hơn 8 tỷ đồng và 4.424 m2 đất

Thứ sáu, 10/06/2022 09:51
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra 6 tháng đầu năm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, về thanh tra hành chính, các cơ quan Thanh tra đã thực hiện 29 cuộc (kỳ trước chuyển sang 7 cuộc, 22 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất) tăng 7% so với cùng kỳ, các cuộc thanh tra ở lĩnh vực tài chính ngân sách (9/29 cuộc chiếm 31%), còn lại là các lĩnh vực đất đai, quản lý hành chính, xây dựng cơ bản. Hiện đã ban hành kết luận 13 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm 8.070 triệu đồng và 4.424 m2 đất, kiến nghị thu hồi 2.112 triệu đồng, kiến nghị khác 5.958 triệu đồng và 4.424  m2 đất.

Trong kỳ, toàn Ngành tiến hành đôn đốc, kiểm tra, thực hiện xong 15/42 kết luận thanh tra, đã thu được 1.060/18.724 triệu đồng, 10.050/51.332 m2 đất; xử lý khác 373/7.655 triệu đồng.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, Thanh tra các sở đã tiến hành triển khai 3.164 cuộc thanh, kiểm tra (giảm 37% so với cùng kỳ), ban hành kết luận 3.146 cuộc đối với việc việc chấp hành pháp luật của 13.799 cá nhân và 297 tổ chức, phát hiện 195 cá nhân và 33 tổ chức vi phạm, đã ban hành 215 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.060 triệu đồng, số tiền đã thu qua kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính là 2.060 triệu đồng (đạt 100%), kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ 01 đối tượng, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực giao thông, môi trường, kiểm dịch, y tế ,…

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh - Trần Văn Minh Trí chủ trì hội nghị giao ban ngành Thanh tra (Ảnh: ĐT) 

Cũng trong thời gian này, toàn Ngành đã triển khai 5 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, ban hành kết luận 4 cuộc đối với 4 đơn vị. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng,...

Trong kỳ, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các huyện, thị xã, thành phố được 20.290 lượt người dự. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đưa 24 tin phát thanh, truyền hình; Đài Truyền thanh huyện đã đưa 278 tin, 9 bài tuyên truyền với thời lượng 4.419 phút, cấp phát 46 loại tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; cụ thể đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị. Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp, rà soát với các sở, ngành có liên quan và các sở, ngành tự phối hợp điều chỉnh xử lý tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra nên không xảy ra trường hợp trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp.

Ngoài kết quả đạt được nêu trên, Thanh tra tỉnh chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc nắm thông tin xây dựng kế hoạch thanh tra chưa kịp thời; dự thảo kế luận thanh tra còn nội dung chưa đạt yêu cầu; tại cấp huyện vẫn còn một số kết luận chưa xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, một số nội dung chưa đúng mẫu tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP, chưa phản ánh đúng nội dung kiểm tra, kiến nghị biện pháp xử lý chưa phù hợp; chưa xác định được cá nhân liên quan để xảy ra hạn chế để làm cơ sở chấn chỉnh, khắc phục,…

Về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh yêu cầu, toàn ngành thanh tra triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được lãnh đạo các cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất.

Việc thực hiện công tác thanh tra đảm bảo đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả cao, linh hoạt, sáng tạo, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về thanh tra không vượt quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh yêu cầu, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kể cả thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, gắn với chất lượng kết luận thanh tra; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra