Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh:

Quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)

Thứ ba, 17/05/2022 09:21
(ThanhtraVietNam) - Đảng ủy Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) mới tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) đến toàn thể đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên thuộc Thanh tra TP.

Cụ thể, tại hội nghị, các đồng chí đồng chí đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên đã được nghe báo cáo khái quát nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; báo cáo tóm tắt các nội dung đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân của các hạn chế, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những việc cần làm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và triển khai những điểm mới cơ bản của Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. 

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra TP.HCM quán triệt, báo cáo các kết luận, quy định của cấp trên tại hội nghị (Ảnh: TT.TP.HCM) 

Với nội dung quán triệt, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra TP đề nghị Bí thư, Chi ủy Chi bộ nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; tổ chức quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đồng thời, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, đoàn viên, hội viên Thanh tra TP về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2022 là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP.HCM”.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TT.TPHCM) 

Qua buổi triển khai học tập nghị quyết đã góp phần giúp đảng viên, công chức của Đảng bộ Thanh tra TP nắm vững nội dung cốt lõi Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XIII); đồng thời thể hiện rõ quyết tâm nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra