Quảng Ngãi xử lý chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra đạt hiệu quả cao

Thứ năm, 18/10/2018 10:56
(ThanhtraVietNam) – Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình đã đề nghị các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phối hợp xử lý các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đảm bảo thanh tra theo kế hoạch

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra bị trùng lắp cơ bản đã thống nhất với các đề nghị của Thanh tra tỉnh trong việc xử lý 191 trường hợp có dấu hiệu trùng lắp. Theo đó, một số đơn vị điều chỉnh giảm không thanh tra hoặc giao cho 01 cơ quan chủ trì phối hợp tổ chức đoàn thanh tra liên ngành; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2018, ngành Thanh tra phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý chồng chéo, trùng lắp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trong quản lý, thực hiện kế hoạch thanh tra và trong công tác báo cáo của ngành; có các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra.

leftcenterrightdel

Chánh Thanh tra Lữ Ngọc Bình phát biểu Hội nghị xử lý chồng chéo trong trong xây dựng kế hoạch thanh tra. 

Kế hoạch thanh tra của các cấp, các ngành được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra ngày càng được tăng cường đưa vào nề nếp. Quản lý nhà nước về thanh tra tiếp tục được tăng cường; theo dõi đôn đốc sau thanh tra ngày càng tốt hơn.

Thời gian vừa qua, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức triển khai phần mềm theo dõi, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra và hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi tập huấn có hơn 90 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và cán bộ được phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra và cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã được cán bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp trên máy tính; đồng thời Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã giải đáp một số ý kiến, thắc mắc liên quan đến phần mềm, các quy định về của UBND tỉnh về phối hợp xử lý, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đến nay, Thanh tra tỉnh đã triển khai đến Thanh tra các sở, Thanh tra huyện và các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng phần mềm cho công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.

Trong 9 tháng năm 2018, toàn ngành đã thực hiện 1.356 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.798 đơn vị, phát hiện 1.190 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 9.952,4 triệu đồng và 466.297, 6 m2 đất cùng nhiều sai pháp khác.

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.823,41 triệu đồng và thu hồi 465.300,6 m2 đất, kiến nghị xử lý khác 3.128,98 triệu đồng và 997 m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 4 vụ 10 đối tượng, ban hành 951 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.142 triệu đồng; ban hành 04 kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.

leftcenterrightdel
 Tổ chức triển khai Phần mềm theo dõi, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra và hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang. Kết quả đã kết luận 04 cuộc, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận 02 cuộc; đã trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc; triển khai 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 và 04 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua thanh tra phát hiện 98 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 9.166,95 triệu đồng và 464.946,4m2 đất; kiến nghị thu hồi 7.622,24 triệu đồng và 464.946,4m2 đất; kiến nghị xử lý khác 1.544,71 triệu đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 01 vụ, 05 đối tượng có dấu hiệu tham ô tài sản; ban hành 02 kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách; kiến nghị Cục thuế tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 doanh nghiệp và nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác .

Giải pháp, mục tiêu thực hiện

Chánh Thanh tra Lữ Ngọc Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn ngành thanh tra tiếp tục thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt; tập trung đôn đốc giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% với các vụ việc mới phát sinh; tập trung nguồn lực giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ đông người để tránh hậu quả tiêu cực; chú trọng kiểm tra việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của các cấp, các ngành. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với việc kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh và hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo cho các địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, qua đó “ nâng cao chất lượng công tác thanh tra” cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh Quảng Ngãi./.

Kim Dung

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra