Kon Tum:

Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai

Thứ năm, 04/05/2023 09:30
(Thanhtravietnam) - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và tranh chấp đất đai của tỉnh (Hội đồng tư vấn). Hội đồng tư vấn có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vụ việc KNTC và tranh chấp đất đai có tính chất phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng tư vấn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng tư vấn kết luận trên cơ sở tập trung, thống nhất ý kiến của đa số các thành viên dự họp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tư vấn, tham mưu của Hội đồng tư vấn. Khi các thành viên Hội đồng tư vấn có ý kiến khác nhau thì người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm ghi nhận và báo cáo bằng văn bản những ý kiến khác nhau và ý kiến của người chủ trì để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn, giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xem xét, giải quyết các vụ việc KNTC và tranh chấp đất đai có tính chất phức tạp (vụ việc có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan được giao xác minh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết lần đầu; có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, địa 3 phương; người KNTC, tranh chấp đất đai kéo dài, đã được kiểm tra rà soát và vụ việc có thái độ gay gắt, làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Đất đai hiện hành.  

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn: TTXVN

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn là nghiên cứu, tư vấn và đề xuất hướng giải quyết giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xem xét, giải quyết các vụ việc KNTC và tranh chấp đất đai có tính chất phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho sở, ban ngành kiểm tra, xác minh và có báo cáo đề xuất hướng giải quyết vụ việc.   

Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh thông qua các nội dung sau: Chủ động nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết đối với những vụ việc KNTC, kiến nghị và tranh chấp đất đai của công dân có tính chất phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm đưa ra hướng giải quyết mang lại hiệu quả trong công tác giải quyết KNTC và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ với tinh thần trách nhiệm và chất lượng ý kiến tư vấn cao để góp phần vào việc giải quyết các vụ việc KNTC và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn pháp lý tỉnh.

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC và tranh chấp đất đai của tỉnh Kon Tum.

Thành viên Hội đồng tư vấn, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng (theo từng vụ việc thuộc lĩnh vực công việc phụ trách của Phó Chủ tịch UBND tỉnh được đưa ra xem xét, thảo luận tại cuộc họp Hội đồng tư vấn); Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

Các ủy viên, gồm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Thanh tra tỉnh (phụ trách lĩnh vực giải quyết KNTC); đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. Ngoài ra, theo từng vụ việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước của sở, ban ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ mời Thủ trưởng sở, ban ngành, địa phương đó tham gia cuộc họp Hội đồng tư vấn với tư cách là ủy viên.


Đỗ Văn Nhân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra