Quy trình giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

Thứ ba, 19/07/2022 14:08
(ThanhtraVietnam) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, đối với quy trình nội bộ cấp tỉnh gồm: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu và thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: Đối với vụ việc bình thường thì thời gian giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai: Đối với vụ việc bình thường thì thời gian giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thời gian giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc.

leftcenterrightdel
Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu cấp tỉnh là 45 ngày kể từ ngày thụ lý (Ảnh: TTT.VL) 

Đối với quy trình nội bộ cấp huyện gồm: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu và thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: Đối với vụ việc bình thường thì thời gian giải quyết không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thời gian giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai: Đối với vụ việc bình thường thì thời gian giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thời gian giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc.

Đối với quy trình nội bộ cấp xã  gồm: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: Đối với vụ việc bình thường thì thời gian giải quyết không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thời gian giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra