Lâm Đồng:

Rà soát, kiểm tra việc sử dụng nhà, đất biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Thứ ba, 14/03/2023 06:01
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt tổ chức kiểm tra việc sử dụng tài sản là nhà, đất biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng làm trụ sở và một số sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Tùy theo thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đề nghị chấm dứt ngay các trường hợp không đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, để công tác quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả; đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng các biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh đúng quy định, đúng mục đích được giao và cho thuê; đồng thời, không để các tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê nhà, đất biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng trái mục đích (như xây dựng, cơi nới, chuyển nhượng, cho thuê... trái quy định, chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận); Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện, nội dung như sau:

Thứ nhất, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (đặc biệt là nhà, đất biệt thự) thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Nhà ở, Luật Đất đai; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các sai phạm đế xử lý theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Lâm Đồng rà soát, kiểm tra việc sử dụng nhà, đất biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước  

Thứ hai, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước (nhà chung cư, biệt thự, đơn lẻ...) đang quản lý trên địa bàn; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc bán, cho thuê để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo (nội dung rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2023).

Thứ ba, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện rà soát quy định cho thuê nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được ban hành theo Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh (các biệt thự dùng cho thuê với mục đích kinh doanh) để điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và tình hình thực tế của địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023.

Tổ chức kiểm tra việc sử dụng tài sản là nhà, đất biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng làm trụ sở và một số sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Theo thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đề nghị chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định (thực hiện trong tháng 4/2023).

Thứ tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, các trường hợp thuê đất thuộc khuôn viên nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước của các tổ chức, cá nhân có vi phạm về pháp luật đất đai, xử lý nghiêm các trường họp sử dụng đất sai mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/5/2023.

Thứ năm, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thực hiện rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất (nhà chung cư, biệt thự, đơn lẻ...) cụ thể; Kiểm tra quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà chung cư, nhà biệt thự, nhà đơn lẻ...) đặc biệt là các quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã cho các tổ chức, cá nhân thuê, kịp thời phát hiện các trường hợp cơi nới, xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê trái quy định để xử lý kịp thời; Thống kê các hộ đang ở trong quỹ nhà cũ (biệt thự, nhà ở riêng lẻ) thuộc sở hữu Nhà nước nhưng chưa ký hợp đồng thuê nhà trên địa bàn; phân loại các đối tượng, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định về thuê nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước đề xuất giải quyết theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan đề xuất xử lý đối với từng trường hợp cụ thể; Kiểm tra, rà soát quỹ nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đang quản lý cho thuê; các trường hợp sang nhượng không đúng quy định chưa được cấp thẩm quyền cho phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra