Quảng Trị:

Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Thứ sáu, 13/05/2022 15:39
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh.
leftcenterrightdel
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hoàng Minh) 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021. Cụ thể, như sau:

“b) Chánh Thanh tra tỉnh là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Chánh Thanh tra tỉnh phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm thay Chánh Thanh tra điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của Đảng và của pháp luật”.

Đồng thời, bãi bỏ điểm c, điểm e Khoản 1 Điều 2; bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2022./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra