Đồng Nai:

Tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ tư, 18/05/2022 08:33
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/5/2022 về việc nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc, giảm lòng tin đối với cơ quan nhà nước. Trong đó, có giải pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xử lý các thông tin khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp (Ảnh: ĐT) 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, tạo điều kiện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo; có hình thức khen thưởng, động viên đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ, công chức vi phạm theo quy định; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước; xử lý hình sự đối với hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐND các cấp, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu quy định của pháp luật, tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này lồng ghép kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra