Long An:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cải cách hành chính

Thứ tư, 15/03/2023 12:17
(ThanhtraVietNam) - Tiếp tục xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên rà soát đơn giản hóa trình tự thủ tục hành chính (TTHC) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CCHC của tỉnh trong năm 2023.

Theo UBND tỉnh Long An, trong năm vừa qua, cơ quan này đã tổ chức thực hiện hoàn thành 43/43 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, triển khai, tổ chức thực hiện CCHC đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; các sở, ngành tỉnh liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác cải cách TTHC, trong năm, tỉnh có 42 phương án đơn giản hóa TTHC đối với 42 thủ tục thuộc 20 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở ngành tỉnh, bao gồm: cắt giảm thời gian giải quyết TTHC là 221 ngày/847 ngày, tỷ lệ cắt giảm thời gian đạt 26,09%; đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ của 07 TTHC, chi phí tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa TTHC là 8.650.544 đồng/năm/157.966.240 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm đạt 5,48%.

Đi cùng với đó, địa phương chú trọng tăng cường xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp như: đầu tư hạ tầng, xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An và Cổng dữ liệu mở của tỉnh Long An; xây dựng cơ bản hoàn thành Cổng Gis (bản đồ số) của tỉnh; thống nhất nội dung dữ liệu vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; bước đầu cung cấp dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh (IOC); đưa ứng dụng "Long An IOC" phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nền tảng công dân số "Long An Số"; Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh;...

leftcenterrightdel
Công bố chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: longan.gov.vn

Cũng theo UBND tỉnh Long An, đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh cung cấp 1.709 DVCTT mức độ 3, 4 (trên tổng 1.915 TTHC), đạt 88,79% (trong đó có 190 DVCTT mức độ 3 (đạt 9,92%) và 1.519 DVCTT mức độ 4 (đạt 79,32%); có 574/658 DVCTT mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt 87,23%); có 465.553/830.481 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 56,06%); Triển khai kết nối 1.481 DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia (190 dịch vụ mức 3 và 1.291 dịch vụ mức 4).

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022 của các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực. Theo đó, trong nhóm các sở, ngành tỉnh có 18 cơ quan xếp loại khá, trong đó Sở Tư pháp có chỉ số CCHC cao nhất (88,72); Sở Khoa học và Công nghệ xếp loại trung bình, với chỉ số CCHC thấp nhất (68,97). Còn nhóm UBND cấp huyện, có 14 đơn vị xếp loại khá, trong đó UBND huyện Tân Trụ có chỉ số CCHC cao nhất (87,27); UBND huyện Mộc Hóa xếp loại trung bình, với chỉ số CCHC thấp nhất (67,27).

UBND Tỉnh cho biết, thời gian tới, các sở ngành, địa phương sẽ tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng cần nghiêm túc khắc phục dứt điểm những hạn chế, chỉ đạo thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số CCHC đơn vị. Đồng thời, tăng cường tham mưu cấp ủy cơ sở đảng lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm CCHC; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị; thường xuyên rà soát đơn giản hóa trình tự TTHC và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CCHC của tỉnh trong năm 2023./.

Hồng Oai
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra