Trà Vinh:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ karaoke

Thứ năm, 22/09/2022 08:00
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự các cơ sở kinh doanh karaoke; ngày 14/9/2022 vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký ban hành Công văn số 4142/UBND-NC về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke đảm bảo đúng quy định, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tổng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, không bảo đảm an ninh trật tự.

leftcenterrightdel
Sau vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke

Ngoài ra, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dịch vụ kinh doanh karaoke; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra