Thanh tra Chính phủ: Chủ động, linh hoạt trong hoạt động đối ngoại

Thứ sáu, 29/07/2022 10:58
(ThanhtraVietNam) - Những tháng cuối năm 2022, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tiếp tục xác định sẽ triển khai linh hoạt các phương thức hợp tác (cả trực tiếp và trực tuyến) nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang bị với tiêu chuẩn phù hợp để có thể tổ chức các sự kiện trực tuyến một cách thông suốt.

Nhiều kết quả tích cực về đối ngoại trong bối cảnh dịch Covid-19

Bám sát chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Nhà nước về hoạt động đối ngoại, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP luôn có những chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Việc xây dựng Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm cũng như quá trình tổ chức triển khai từng hoạt động đối ngoại cụ thể luôn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của TTCP và ngành Thanh tra trong việc học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tốt và tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của TTCP và ngành Thanh tra. Mặt khác, trao đổi, cung cấp thông tin tích cực cho thế giới về tiến bộ của Việt Nam trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Với tư cách cơ quan đầu mối của Chính phủ, TTCP tiếp tục đảm nhiệm vai trò là cơ quan chủ trì, điều phối việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC), phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nghĩa vụ quốc gia thành viên UNCAC của Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tham dự các cuộc họp định kỳ của các nhóm công tác APEC và các hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ APEC...

Trong khuôn khổ Nhóm các cơ quan chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), TTCP đã phối hợp với các cơ quan thành viên hoàn thiện Biên bản Cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC lần thứ 17; tổ chức đoàn Đoàn đại biểu TTCP tham dự Chương trình đào tạo trực tuyến về tội phạm hối lộ và tham nhũng trong khuôn khổ ASEAN-PAC; lấy ý kiến đóng góp của Bộ Ngoại giao đối với dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác (sửa đổi) của ASEAN-PAC.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động hợp tác, hội nhập chuyên ngành của TTCP với các đối tác nước ngoài đã đạt được những kết quả nhất định. Về hợp tác song phương, TTCP đã tổ chức thành công việc đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao TTCP Lào sang thăm làm việc và ký Thỏa thuận hợp tác từ ngày 02-05/6/2022; phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Trường Dịch vụ công Quốc gia Pháp tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành vào ngày 27/4/2022; có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 13/4/2022 để tìm hiểu về khả năng phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2022 và trong thời gian tiếp theo.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành diễn ra ngày 27/4/2022 do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trường Dịch vụ công Quốc gia Pháp tổ chức. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Đối với hợp tác đa phương, TTCP tiếp tục phối hợp với một số tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động hợp tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện việc cung cấp thông tin trong phạm vi quản lý nhà nước của TTCP, như: Cung cấp thông tin cho Đoàn công tác của ADB/OECD để phục vụ xây dựng Báo cáo kinh tế Việt Nam 2022; xây dựng kế hoạch hợp tác với UNODC để tổ chức các hoạt động hỗ trợ Việt Nam thực thi UNCAC và xây dựng Chiến lược quốc gia về PCTN; làm việc với đại diện UNDP tại Việt Nam để thảo luận và thống nhất ở cấp kỹ thuật các hoạt động hợp tác giai đoạn 05 năm 2022-2026...

Đến hết tháng 6/2022, TTCP đã tổ chức 01 đoàn ra (cấp vụ) và đón 01 đoàn vào (cấp cao). Trong quá trình tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào, từ giai đoạn xây dựng, phê duyệt đến tổ chức thực hiện kế hoạch, TTCP luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, luôn duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Ngoại giao, các cơ quan có liên quan của Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Các hoạt động hợp tác đã triển khai đều đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác về thanh tra, PCTN trong và ngoài khu vực.

Công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được TTCP đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, TTCP đã tổ chức 02 hội thảo quốc tế theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương và chương trình hợp tác với đối tác nước ngoài.

Triển khai linh hoạt các phương thức hợp tác

6 tháng đầu năm 2022, tuy dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, nhiều nước đã khôi phục hoàn toàn các chính sách xuất nhập cảnh và không còn duy trì trạng thái giãn cách, cách ly, nhưng nhiều đối tác vẫn vừa triển khai hoạt động hợp tác quốc tế vừa thăm dò về tình hình dịch bệnh. Do đó, đa số các đối tác vẫn trì hoãn các hoạt động hợp tác trực tiếp sang nửa cuối năm. Điều này khiến cho một số hoạt động không thể triển khai theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dẫn đến nhiều hoạt động sẽ bị dồn vào triển khai trong 06 tháng cuối năm.

Chính vì vậy, TTCP tiếp tục xác định sẽ triển khai linh hoạt các phương thức hợp tác (cả trực tiếp và trực tuyến) để hạn chế sự chồng chéo về thời gian tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động hợp tác. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn và mức độ kiểm soát dịch bệnh ở từng quốc gia cụ thể, tiếp tục triển khai tổ chức tốt các đoàn ra, đoàn vào theo Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục phối hợp với đối tác Pháp, Hoa Kỳ để thực hiện các hoạt động hợp tác đã thống nhất, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật; trao đổi với đối tác Pháp để thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, tiến tới ký lại Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan PCTN Cộng hòa Pháp vào năm 2023; hoàn thiện các thủ tục theo quy định của để chuẩn bị cho việc ký lại Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực thi có hiệu quả các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ UNCAC. Tham dự tích cực, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên trong các cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN mà Chính phủ Việt Nam hoặc TTCP là thành viên. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế triển khai các hoạt động hợp tác về PCTN, trong đó có tổ chức hội thảo chuyên đề, các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTN./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra