Thanh tra Chính phủ đang xây dựng Đề án, Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho công chức ngành Thanh tra

Thứ sáu, 17/06/2022 17:01
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ vừa phúc đáp Bộ Nội vụ về việc báo cáo nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Theo đó đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức làm căn cứ xây dựng Đề án, Kế hoạch tổ chức các kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

Liên quan đến việc tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức, Thanh tra Chính phủ cho biết, từ năm 2019 đến nay cơ quan này chưa tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang xây dựng Đề án, Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính và thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp.

Tuy nhiên, việc xây dựng Đề án gặp một số khó khăn vướng mắc do Đề án thi nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được phê duyệt, nhưng đến nay Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Đối với việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Thanh tra Chính phủ có 5 đơn vị sự nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, báo chí, nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin. Do số lượng viên chức giữ ngạch chuyên ngành ít nên trong các năm qua, Thanh tra Chính phủ không tổ chức các kỳ thi thăng hạng viên chức mà thực hiện việc cử viên chức tham dự các kỳ thi thăng hạng do Bộ Nội vụ và các Bộ chuyên ngành tổ chức.

leftcenterrightdel
 Ảnh: thanhtra.gov.vn

Đánh giá tính phù hợp với vị trí việc làm, Thanh tra Chính phủ cho biết, hiện tại đơn vị này đang chờ hướng dẫn chung về vị trí việc làm và hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức của Bộ Nội vụ để xây dựng và ban hành Đề án vị trí việc làm. Từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Chính phủ chưa tổ chức các kỳ thi nâng ngạch, do đó, việc bố trí công chức hiện nay thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, viên chức được cử đi dự thi các kỳ thi thăng hạng đều phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Việc bố trí, phân công công tác sau khi trúng tuyến và được bổ nhiệm vào hạng chức danh mới theo đúng chức trách, nhiệm vụ, trong những năm qua đảm bảo được nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của cơ quan.

Cũng tại văn bản phúc đáp, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức làm căn cứ xây dựng Đề án, Kế hoạch tổ chức các kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra