Quảng Bình:

Thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 17 tỷ đồng

Thứ hai, 27/06/2022 07:25
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình triển khai 163 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm số tiền 17 tỷ đồng.

Trong 163 cuộc thanh tra, có 42 cuộc thanh tra hành chính, 121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 17 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 9 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 850 triệu đồng, tịch thu tài sản vi phạm số tiền trên 750 triệu đồng, kiến nghị khác trên 6,3 tỷ đồng.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc nhận vốn, ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; công tác quản lý và sử dụng ngân sách; đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của Dự án Khu nhà ở thương mại; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ; khai thác cát, đá, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra việc nổ mìn gây đá văng vào nhà dân, việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe ô tô...

leftcenterrightdel
 Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Bình đang thực hiện cân kiểm tra tải trọng xe lưu động. (Ảnh: Hoàng Lâm)

Đồng thời, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 521 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 636 đơn, trong đó 110 khiếu nại, 95 đơn tố cáo, 431 đơn kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án, tố cáo việc không thực hiện văn bản chỉ đạo, cố tình bao che cho cấp dưới; kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách; việc sắp xếp lại vị trí bán hàng; kiến nghị về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân. Mặt khác, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi số tiền 94.357.000 đồng; kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 01 vụ; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với 06 cá nhân./.

Hoàng Lâm
Thanh tra tỉnh Quảng Bình
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra