Sơn La:

Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực, làm đầu mối đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 19/05/2022 10:54
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành ‘‘Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021”.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện nghiêm Luật PCTN năm 2018, thúc đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và xây dựng văn hóa chống tham nhũng, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN, từng bước đáp ứng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý trong công tác PCTN; xác định những hạn chế, nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác PCTN trong thời gian tới.

Kế hoạch yêu cầu việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả đầy đủ các nội dung theo đề cương hướng dẫn và Bộ chỉ số được ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đồng thời, báo cáo đánh giá của các đơn vị phải đảm bảo chính xác về số liệu, mỗi nội dung đánh giá đều phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể, thống kê số liệu, trích yếu nội dung các văn bản của nội dung đánh giá trong báo cáo.

UBND tỉnh Sơn la thành lập Thành lập Tổ công tác đánh giá để triển khai thực hiện Kế hoạch gồm 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tổ phó thường trực; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Tổ phó và thành viên Tổ công tác đánh giá là các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường.

Thành viên Tổ đánh giá có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung đánh giá được phân công, tổng hợp báo cáo kết quả với Tổ công tác đánh giá.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, thực hiện hướng dẫn nội dung phương pháp đánh của bộ chỉ số, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với thành viên Tổ công tác, các đơn vị liên quan để thẩm định báo cáo, chấm điểm các nội dung đánh giá của bộ chỉ số làm căn cứ xếp loại việc thực hiện của các đơn vị…

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra