Phú Thọ:

Thanh tra tỉnh phối hợp quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước

Thứ ba, 17/05/2022 07:04
(ThanhtraVietNam) – Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1619/UBND-KTTH về việc tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt; làm rõ sai phạm, xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Theo UBND tỉnh này, năm 2021, địa phương có 907 dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán, gồm: 203 dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán đang trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán, 199 dự án, công trình đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán và 63 dự án vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán (44 dự án do cấp tỉnh quản lý, 18 dự án do cấp huyện quản lý và 1 dự án do cấp xã quản lý).

Để tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm các dự án, công trình vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư chỉ đạo, tăng cường xử lý, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết toán; giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn; không để tồn đọng dự án hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ có liên quan để tồn đọng các dự án, công trình chậm lập hồ sơ quyết toán; không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Cổng TTĐT Phú Thọ

Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chế độ quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; lập, trình phê duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán, tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán, tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư, nhà thầu nghiệm thu để quyết toán, tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư, nhà thầu thống nhất ghi trong hợp đồng. Chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải trình trong giai đoạn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Sở Tài chính thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra phê duyệt quyết toán, báo cáo Thủ trưởng đơn vị để có biện pháp xử lý dứt điểm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới…

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra