Thanh tra trách nhiệm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Thứ ba, 17/05/2022 15:31
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Bình Dương vừa tổ chức công bố quyết thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo quyết định số 543/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên, do bà Nguyễn Thị Kim Cảnh, Trưởng phòng Pháp chế - Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra năm 2019-2020 (trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên); thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật).

leftcenterrightdel
Hình ảnh buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTT.BD) 

Chủ tịch UBND tỉnh giao bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra này được thực hiện theo kế hoạch; Đoàn làm việc theo Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Đại diện Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan cung cấp cho Đoàn theo Đề cương.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra