Khối thi đua số 3 - UBND tỉnh Đắk Lắk:

Thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Thứ ba, 19/07/2022 11:25
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Khối thi đua số 3 - UBND tỉnh Đắk Lắk do Thanh tra tỉnh làm Khối trưởng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị.

Hưởng ứng Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022, trong 6 tháng đầu năm, Khối thi đua số 3 và các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, tổ chức phát động, ký giao ước thi đua sát với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.  

Cụ thể, đã tổ chức phát động thi đua năm 2022; đồng thời, phát động các đợt thi đua chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nội dung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân cho các đơn vị trong Khối.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Văn Sáu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội nghị.

Kết quả cho thấy, nhìn chung, công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Các khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, hình thức, biện pháp phát động phong trào thi đua có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn.

Khối thi đua số 3 có 12 đơn vị khối Nội chính, gồm: Thanh tra tỉnh, Trại giam Đắk Tân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Đắk Trung, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Lữ Đoàn 198, Bộ Tư lệnh Đặc công.

Các đơn vị trong Khối đã thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, triển khai quyết liệt các biện pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa chống, dịch bệnh Covid-19. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu của mỗi cơ quan, đơn vị sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Khối năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Minh Mạnh - Chính ủy, Lữ Đoàn 198, Bộ Tư lệnh Đặc công tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo của Khối.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Khối thi đua số 3 tiếp tục nâng cao trách nhiệm vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng. Mặt khác, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, trong đó xác định những nhiệm vụ cấp bách; những nội dung, lĩnh vực còn yếu của ngành, địa phương để phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm.

Ngoài ra, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch của ngành dọc cấp trên, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh./.

Nguyễn Văn Trường
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra