Cụm thi đua số 1 Thanh tra Chính phủ:

Thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Thứ sáu, 05/08/2022 17:58
(ThanhtraVietNam) - Những tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua số 1 Thanh tra Chính phủ tiếp tục đổi mới và đề ra các biện pháp thực hiện phong trào thi đua, đảm bảo hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngay từ đầu năm, hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, UBND 5 thành phố, giao ước thi đua của Cụm 1 (gồm các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh) và Khối thi đua các cơ quan nội chính, lãnh đạo Thanh tra 5 thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố với Chủ đề năm 2022 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới ”.

Đồng thời, chỉ đạo công chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo (KNTC) phát sinh. Tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời xử lý các khiếu nại đông người, không để phát sinh thành điểm nóng góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong công tác thanh tra, đã khẩn trương tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra ngay từ đầu năm; triển khai đồng bộ, linh hoạt, đạt nhiều kết quả trong điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp. Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng các ngành, các cấp được chú trọng. Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vụ việc KNTC được nâng lên; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt việc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản có liên quan về PCTN; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN. Công tác thanh tra, kiểm tra các vụ việc tham nhũng được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý đúng pháp luật.

Có thể nói, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Thanh tra 5 thành phố đã có chuyển biến tích cực; cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thanh tra các sở, ban, ngành và quận, huyện đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các Kế hoạch của Ngành đề ra. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Hoạt động của khối thi đua đã dần đi vào nề nếp, thực chất hơn. Các phong trào thi đua được phát động, thực hiện có hiệu quả.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành Thanh tra Hà Nội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. (Ảnh minh họa, nguồn kinhtedothi.vn) 

Tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 

Những tháng còn lại của năm 2022, phát huy các kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số 1 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và UBND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Xây dựng đội ngũ công chức ngành Thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN và xây dựng ngành Thanh tra, gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới”, thực hiện tốt Giao ước thi đua của Cụm Thi đua số 1 và Khối thi đua các Cơ quan Nội chính.

Mặt khác, thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với công chức; thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí.

Tiếp tục đổi mới và đề ra các biện pháp thực hiện phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và động viên các tập thể, các nhân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương, đơn vị năm 2022.

Ngoài ra, biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, chú trọng khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất. Nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến để cổ vũ và động viên mọi người học tập và làm theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh các tiêu cực trong sinh hoạt cũng như trong thực thi công vụ của công chức ngành Thanh tra thành phố./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra