Ngành Thanh tra Đắk Nông:

Thi đua phấn đấu hoàn thành sớm Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thứ hai, 01/08/2022 15:23
(ThanhtraVietNam) - Công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Trong thời gian qua, ngành Thanh tra Đắk Nông thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 09/02/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-TTr về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành Thanh tra Đắk Nông với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể và tổ chức phát động thi đua tại đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ký kết Giao ước thi đua với Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua số III với mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của từng địa phương.

leftcenterrightdel
Điểm cầu tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Đặc biệt, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh luôn nhận thức đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phong trào thi đua, từ đó có sự chỉ đạo sâu sát, đề ra những kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua. Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm đúng mức đối với công tác thi đua, khen thưởng và phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh trong việc tổ chức và triển khai thực hiện. Chính vì vậy, phong trào thi đua trong toàn Ngành đã được phát động kịp thời ngay từ đầu năm.

Mặt khác, Hội đồng Thi đua, khen thưởng được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, thực hiện khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời. Qua đó, đã nêu gương và tạo động lực khuyến khích phong trào thi đua.

Có thể thấy, nhận thức của công chức và người lao động ngành Thanh tra Đắk Nông về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng ngày một nâng lên. Nhiều tập thể, cá nhân đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong phong trào thi đua; đã gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như vậy, công tác thi đua, khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể ngành Thanh tra Đắk Nông nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra Đắk Nông vẫn còn một số hạn chế, như: Khối lượng công việc đột xuất nhiều; ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và nội dung phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động trong năm 2022, những tháng cuối năm, ngành Thanh tra Đắk Nông tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Đồng thời, đề ra những biện pháp thiết thực để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để thực hiện có hiệu quả nhằm tạo ra phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Cụ thể, tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành sớm Kế hoạch thanh tra năm 2022 được phê duyệt. Mặt khác, tập trung triển khai có hiệu quả, kịp thời các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các điển hình thi đua tiên tiến thực sự là hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập, rèn luyện thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu theo 5 chuẩn mức đạo đức “Người cán bộ, công chức thanh tra”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức thanh tra gương mẫu, văn hoá.../.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra