Thừa Thiên Huế thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 01/07/2022 15:05
(ThanhtraVietNam) - Ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 785-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có 15 người do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban.

Cũng theo Quyết định số 785-QĐ/TU, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 9 đồng chí Ủy viên thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức ngày 30/6/2022, tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh./.

Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương thành lập, chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đó, hiện nay, các địa phương cũng đang khẩn trương thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.


Bảo Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra