Bộ Tài chính:

Thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng

Thứ sáu, 15/07/2022 14:31
(ThanhtraVietNam) - 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng...

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 438.563 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.650 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính 13.998,6 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.543,8 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp 4.124,4 tỷ đồng; đã có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách...

Thanh tra Bộ Tài chính đánh giá, những kết quả tích cực này đến từ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Nhờ đó, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được nâng cao; các kiến nghị đề xuất mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý điều hành tài chính - ngân sách của Bộ Tài chính cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Trong kỳ, ngoài các cuộc thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra Bộ còn thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo (kiểm tra 07 đơn vị thuộc Bộ Tài chính về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra 03 cơ sở nhà, đất tại TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị tại Tổng cục Hải quan từ năm 2015 đến nay, theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính)...

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ. Thanh tra Bộ, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành và các đoàn thanh tra, kiểm tra đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, Bộ Tài chính tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, cũng như các cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Thanh tra Bộ Tài chính. Ảnh: PV

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra

Đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 150 lượt với 257 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua công tác tiếp công dân đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết là 134 vụ việc. Trong đó, cơ quan Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 14 lượt (khoảng 110 người). Tổng số đơn tiếp nhận 2.728 đơn; số đơn đủ điều kiện xử lý 2.005 đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý 1.680 vụ việc...

Thanh tra Bộ Tài chính duy trì, thực hiện tốt hoạt động của điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, phản ánh, tố cáo của người dân và đơn vị, tổ chức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn thư tại các đơn vị trực thuộc; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 đã được phê duyệt; thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo. Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ nỗ lực thực hiện tốt cơ chế giám sát Đoàn Thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường tham mưu trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để chủ động cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, cũng như phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 được kịp thời và đúng đối tượng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ chủ động rà soát, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế, bám sát định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu quản lý của Bộ, của Ngành tập trung vào đơn vị có rủi ro cao.

Bên cạnh đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, kiểm tra tài chính trong sạch, vững mạnh, có tâm, có tầm, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng thanh tra góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Tài chính.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra