Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh:

Tỷ lệ xử lý đơn đúng hạn đạt từ 98% trở lên

Thứ sáu, 13/05/2022 11:22
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Đạt tại buổi lễ tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa các Phòng thuộc Thanh tra Thành phố và trao thưởng tổng kết thi đua năm 2021.

Cụ thể, về đăng ký thi đua và nội dung giải pháp, sáng kiến, tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố đã thống nhất, quyết tâm ký kết giao ước thi đua năm 2022 với khẩu hiệu “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” gắn với chủ đề trọng tâm là Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệpNội dung thi đua được đề ra gắn liền với các chỉ đạo chung của Nhà nước, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và trải đều trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố (từ công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đến các lĩnh vực quản lý chung như cải cách hành chính; công tác tổ chức và xây dựng ngành).

Qua đó, tập thể Thanh tra Thành phố đăng ký nỗ lực đạt Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ; 9/9 phòng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đạt Cờ thi đua Thành phố. Đối với cá nhân, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, nhân viên Thanh tra Thành phố đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 03 năm liên tục được xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ ký giao ước thi đua năm 2022 (Ảnh: TTTP.HCM)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Minh Đạt - Chánh Thanh tra Thành phố ghi nhận những thành tích mà tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm 2021; đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố trong năm 2022 tiếp tục duy trì và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra như: phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao hiệu quả, đạt chất lượng; xử lý 100% đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận (trực tiếp, qua bưu điện, từ các cơ quan khác chuyển đến, theo chỉ đạo của UBND cùng cấp); trong đó tỷ lệ xử lý đơn đúng hạn đạt từ 98% trở lên; tham mưu kịp thời và hiệu quả với Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặt biệt chú trọng việc phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của cấp trên, đạt hiệu quả cao nhất.

Được biết, trong năm 2021, Thanh tra TPHCM đã triển khai 213 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 152 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận; tiến hành 5.719 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc. Ngoài ra, Thanh tra TPHCM cũng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 354 kết luận thanh tra hành chính và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó 121 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% nội dung thực hiện (chiếm 34,18% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tăng giấy khen của Chánh Thanh tra TP cho cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 (TTTP.HCM)
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thanh tra Thành phố trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: TTTP.HCM) 

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra Thành phố còn tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo hơn 6.606 đơn và xử lý được 6.557 đơn (tỷ lệ 99,3%); giải quyết 510/763 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (tỷ lệ 66,8%).

Dù vậy, năm 2021, việc theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TPHCM và của Trung ương vẫn còn tồn đọng, phải chuyển sang năm 2022 là 124 quyết định. Trong đó, 70 quyết định đang thi hành, 30 quyết định do TAND các cấp đang thụ lý, 24 quyết định đang được các bộ ngành Trung ương và sở, ngành của TPHCM xem xét. Trong năm 2022, Thanh tra TPHCM quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra