Sơn La:

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ tư, 18/05/2022 10:09
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Mới đây, UBND tỉnh Sơn La có văn bản yêu cầu Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường việc thực hiện và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Sơn La đánh giá, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ đã từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào nền nếp, tài sản công được quản lý, sử dụng chặt chẽ, đảm bảo phát huy hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từng bước được nâng lên. Hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản công được chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Sơn La. Ảnh Internet 

Theo đó, để triển khai hiệu quả việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Kịp thời đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý tăng cường việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ, bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thanh tra ngành, thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 và các năm tiếp theo. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định, UBND tỉnh lưu ý.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công…

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra