Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong:

Yêu cầu quán triệt thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra

Thứ bảy, 03/12/2022 08:13
(ThanhtraVietNam) – Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu, trong thời gian còn lại của năm 2022, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xử lý dứt điểm công việc, phấn đấu không để tồn đọng; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, tham mưu, chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; quán triệt thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ mới được ban hành…
leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Hội nghị giao ban. Ảnh: Ngô Tân 

Ngày 2/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

Báo cáo tổng hợp kết quả công tác của các cục, vụ, đơn vị do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Trần Đăng Vinh trình bày tại Hội nghị cho thấy, tháng 11/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022, Kế hoạch thanh tra năm 2023 và ban hành 3 kết luận thanh tra.

Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 423 lượt với 1.280 công dân đến trình bày 420 vụ việc (khiếu nại 210 việc, tố cáo 39 việc và kiến nghị, phản ánh 171 việc) và thực hiện Kế hoạch công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ được ban hành hôm 29/11/2022 gồm 20 điều bao gồm: Tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh tra; Trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc thanh tra; Đánh giá, xếp loại Đoàn thanh tra; Khen thưởng, xử lý vi phạm..Trong đó, Điều 3 của Quy chế quy định chi tiết 12 hành vi bị nghiêm cấm đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ.  

Đồng thời, tiếp tục triển khai Định hướng, kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng hợp kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2021; tiến hành thí điểm đánh giá công tác PCTN tại các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài chính.

Thanh tra Chính phủ đã triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực (TC) năm 2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Sau khi Quốc hội thông qua dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4, Thanh tra Chính phủ tiến hành xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Luật, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi), Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục, cục, Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Đáng chú ý, trong thời gian này, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác báo chí, Tạp chí Thanh tra và Báo Thanh tra đã tập trung vào tuyên truyền kết quả của kỳ họp Quốc hội XV, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban được tổ chức kết hợp trực tiếp tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ và trực tuyến với địa điểm ngoài Hà Nội. Ảnh: Ngô Tân 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao những cố gắng của các cục, vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhất là trình thông qua dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), tham gia ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ. Ban hành các kết luận thanh tra, ban hành quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022, Kế hoạch thanh tra năm 2023 và Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, các cục vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các Nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác thanh tra, cần khẩn trương hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2022 (điều chỉnh) và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chỉ đạo.

Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; xử lý kịp thời các đơn thư; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và Tổ công tác của địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở và trên phạm vi cả nước; tham mưu ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các cục địa bàn chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở các địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để đôn đốc, phối hợp giải quyết.

Trong công tác PCTN, cần tập trung hoàn thành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; dự thảo Chiến lược quốc gia PCTN và Kế hoạch thực thi UNCAC đến năm 2030; Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2021 tại các địa phương; triển khai đánh giá công tác PCTN tại 3 Bộ; Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác PCTN, TC năm 2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp được giao chủ trì tham mưu, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2022; Hội nghị cán bộ công chức năm 2022; Kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội./.

Ngô Tân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra