Bắt mạch sức khỏe nền kinh tế, uy tín quốc gia thông qua nợ công

Bắt mạch "sức khỏe" nền kinh tế, uy tín quốc gia thông qua nợ công

(ThanhtraVietNam) - Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, mức độ nợ của Việt Nam vẫn ở ngưỡng an toàn, nhờ vào tăng trưởng kinh tế khá ổn định và sự tập trung của Chính phủ trong việc phát triển các nguồn thu ngân sách và chi phí đầu tư hợp lý. Tuy vậy, để sử dụng hiệu quả công cụ tài chính này Chính phủ vẫn cần phải quản lý hiệu quả việc vay nợ và chi tiêu ngân sách để đảm bảo tình hình tài chính của đất nước…
Điều kiện thuận lợi để cơ cấu lại tòa soạn, sáng tạo báo chí với Chát GPT
Điều kiện thuận lợi để cơ cấu lại tòa soạn, sáng tạo báo chí với Chát GPT
(ThanhtraVietNam) - Chia sẻ trước cơ quan báo chí, Phó Tổng Biên tập Vietnamplus Nguyễn Hoàng Nhật cho rằng, một khi ChatGPT có thể làm thay phóng...
Lễ hội Minh Thề và tinh thần phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lễ hội Minh Thề và tinh thần phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(ThanhtraVietNam) - Lễ hội Minh Thề mang giá trị lớn lao về đạo đức, lối sống, phép tắc ứng xử trong cộng đồng. Đồng thời mang đậm tính thời sự, răn...
Thanh tra, kiểm tra lễ hội Xuân
Thanh tra, kiểm tra lễ hội Xuân
(ThanhtraVietNam) - Mùa lễ hội Xuân năm 2023 đã bắt đầu. Cùng với sự đa dạng, phong phú của các lễ hội đem đến nhiều giá trị văn hóa truyền thống thì...