Nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước trong công tác giải ngân vốn đầu tư công

Nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước trong công tác giải ngân vốn đầu tư công

(ThanhtraVietNam) - Giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đồng thời phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để “không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy”, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023…, đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Tránh tốn kém nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu, chất lượng
Tránh tốn kém nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu, chất lượng
Nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp vốn là một sự đãi ngộ, ghi nhận và khuyến khích về những thành tích, cống hiến của công chức, viên chức....
Bàn về vấn đề công khai đường dây nóng của người đứng đầu và giải pháp xử lý “tham nhũng vặt”
Bàn về vấn đề công khai "đường dây nóng" của người đứng đầu và giải pháp xử lý “tham nhũng vặt”
(Thanhtravietnam) - Việc công khai số điện thoại của người đứng đầu để làm “đường dây nóng” là để chỉ đạo xử lý một số vụ việc cụ thể chứ không thể...
Bàn về chế độ công khai, minh bạch trong Luật Phòng, chống tham nhũng
Bàn về chế độ công khai, minh bạch trong Luật Phòng, chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) – TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, chế độ về công khai, minh bạch trong Luật Phòng,...