Chứng chỉ IELTS và Aptis Cấp chứng chỉ khi chưa được phép - có phải là phổ biến

Chứng chỉ IELTS và Aptis: Cấp chứng chỉ khi chưa được phép - có phải là phổ biến?

(ThanhtraVietNam) - Những tưởng với 56.230 chứng chỉ do IDP cấp trái phép là trường hợp duy nhất, thì mới đây với 90.481 chứng chỉ cũng đã được Hội đồng Anh cấp trái phép thì IDP đã có “người anh song sinh” - to hơn, lớn hơn, nhiều hơn.
Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm - Trách nhiệm không chỉ riêng ai
Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm - Trách nhiệm không chỉ riêng ai
(ThanhtraVietNam) - Dù mới chớm vào hè nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã liên tiếp xảy ra, tập trung vào nhóm đối tượng là các em học sinh, ảnh...
Bảo vệ, khuyến khích cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, không tham nhũng, tiêu cực
Bảo vệ, khuyến khích cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, không tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Thời gian gần đây, tình trạng sợ trách nhiệm, không dám hành động vì lợi ích chung trong một bộ phận cán bộ, công chức có chiều...
Khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên
Khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên
(ThanhtraVietNam) - Khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì...